CSR

Vi vill bidra till ett bättre samhälle

Rstudio har en djupgrundad och långsiktig målsättning att stödja organisationer som ger tillbaka till samhället med fokus på individer på lokal nivå. Sedan företagets grundande har vi t. ex. stött FAKTUM i sitt arbete för de hemlösa i Göteborgsregionen.

På internationell nivå arbetar vi för närvarande med ett utvecklingsprojekt för enkla bostäder i utsatta områden. Målsättningen är att dessa hus ska tillverkas med bra kvalitet, produceras till ett lågt pris och implementeras i samarbete med lokala organisationer runt om i världen.