Kärnvärden

Kunskap, respekt
och engagemang

Våra kärnvärden är plattformen för hur vi ser på oss själva, våra uppdrag och våra olika samarbeten. De är vägledande i vår daglig verksamhet och i formulerade av våra långsiktig mål.

Kunskap

 • Kundens och verksamhetens behov
 • Planeringsprocessen / samhällskrav
 • Branscharkitektur
 • Senaste forskningen inom branschen
 • Projektekonomi

Respekt

 • För kunden och samhället
 • Integritet i det vi gör och hur vi agerar
 • För andras kunskaper
 • För tid och ekonomi
 • För varandra

Engagemang

 • Professionella
 • Sökande
 • Optimera
 • Energiska
 • Hungriga

Kreativa – Berikande – Prestigelösa
Genom att kombinera dessa kärnvärden kan vi också beskriva hur vi vill agera i våra projekt.
Kreativa ”nya lösningar för nya problem”
Berikande ”tillföra kompetens och trevnad”
Prestigelösa ”vara lyhörd för en god idé”