Kvalitet

Med stort fokus på
kund- och samhällsnytta

Rstudio strävar alltid efter att hitta rätt kvalitet och göra största kund- och samhällsnytta i våra uppdrag.

Till det ändamålet har vi:

  • Ett prestigelöst och flexibelt arbetssätt
  • Fortlöpande utbildningsinsatser inom arkitektur, stödprocesser och teknik
  • Ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på ISO 9000
  • Kontinuerligt uppdaterade rutiner och stödprocesser som förbättrar verksamheten