Miljö

På Rstudio for architecture finns ett stort engagemang för att söka efter nya lösningar på en av vår tids största utmaningar – den hållbara stads-utvecklingen. Strävan efter ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand, genomsyrar allt vårt arbete och tar sig tydliga uttryck i flera projekt.

Vi har kompetens och erfarenhet inom BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) som är ett av de mest spridda miljöklassningssystem i Europa. Här bedöms byggnadernas miljöprestanda inom ett antal olika områden så som projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfalls-hantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

Nya Överby, vårt nya externhandels-område i Trollhättan, är utvalt av Sweden Green Building Council till att bli ett av några få pilotprojekt för en svensk anpassning av BREEAM. Där satsar vi på att nå målet ”Excellent”. Ett annat exempel på kontorets hållbar-hetsarbete är ett projekt i Tanzania där vi hjälpt till med att skapa en plaståtervinningsfabrik och ett utbildningscenter för de boende.

Vårt mål är att fortsätta växa inom det vida spektrat ”hållbarhet” och att vårt arbete kan fungera som inspiration för våra kunder och beställare.