Samarbeten

För att möta marknadens krav på specialistkunnande har vi på Rstudio for architecture utvecklat ett brett kontaktnät av samarbetspartners i arkitektbranschen. Våra goda relationer och närhet till arkitekterna Krook & Tjäder ger oss tillgång till kompletterande kompetenser och större resurser vid behov. Vi ingår också gärna i arkitektteam där vi ofta ansvarar för designen av kommersiella projekt eller verkar som samordnande designarkitekter i projekt sammansatt av arkitekter med olika specialkompetenser.

Internationellt har vi utvecklat ett berikande samarbete med Benoy som är ett av världens ledande arkitektkontor i retail- och mixed-use developments. I Estland samarbetar vi med den framgångsrika lokala arkitekten KOKO.