Fiskhamnen

Visionen syftar till skapa en ny turistdestination i Göteborg genom att utveckla verksamheten kring färsk fisk och dess hantering inom ett mer koncentrerat område med en ny auktionshall som ett tydligt nav. Tillsammans med nya lokaler svarar den nya Fiskhamnen mot framtidens krav på livsmedelsproduktion i slutna processer. Att verksamheten görs mer kompakt möjliggör uppförandet av ca 400 bostäder.

Masterplan, Marknadsmaterial

Verksamheter och Bostäder

Tot. 21 000 m²

2011

Ramböll/Fiskehamnen

Göteborg