Arninge Centrum, Täby

Handelsområdet utvecklas till en modern sammanhållen miljö med en tydligt identitet mot kund. Arkaden binder ihop området visuellt och främjar gångtrafik mellan butikerna. Storskaligheten som är typisk för ett storhandelsområde övergår till en småskalig miljö på fotgängarens villkor närmast huset. Det kommersiella uttrycket anpassas till de olika skalorna resulterande i en unik miljö som kompletteras med ett centralt beläget resecentrum.

Projektblad