Folkesta, Eskilstuna

Ursprungligen ett uppdrag för utvärdering av utvecklingspotentialen av befintlig handelsplats inför eventuell förvärv. Vi har utvecklat platsen med en ny identitet genom måttfulla åtgärder koncentrerade kring butiksentréer och skyltning.