Överby, Trollhättan

Överby ska vara en förebild som det mest attraktiva närexterna handels- och verksamhetsområdet i Fyrbodal. De övergripande strategierna har varit att koppla ihop Nya Överby med det befintliga handelsområdet, göra orienterbart, bejaka en mänsklig skala, väva in det gröna och det blå, gynna klimatsmarta färdsätt och rätt förbrukning av resurser.

Området har höga miljömål och projektet har ansökt om att få bli ett pilotprojekt för BREEAM handel i Sverige.

Projektblad