Sydvästra Torp, Uddevalla

Sydvästra Torp är ett komplement till Torp köpcentrum för storskalig handel.

Idén bygger på att samla flera stora aktörer i två volymer med en arkad som sammanhållande ram. Arkaden tillsammans med en tydlig, kraftfull och ljussatt skyltning är de bärande idéerna i designkonceptet.

Noggrant arbete är också lagt på utformningen av landskapet för att på bästa sätt lösa dagvattenhanteringen.

Projektblad