Västra Torp, Uddevalla

Projektet är det vinnande bidraget i ett parallellt uppdrag för att utöka befintlig handelsplats till ett modernt sammanhållet köpcentrum i två plan. Utgångspunkten för gestaltningen har varit det centrala läget i Bohuslän och dess roll som eventplats i regionen. Förslaget bilder samman flera byggnader i området med en stor eventpark som mittpunkt.

Förslaget innefattar en expansion av befintligt handelsområde, nya parkeringsplatser och en ny uppgraderad utomhusmiljö som kompletterar köpcentret.

De ombyggda delarna kommer att BREEAM-certifieras.

Projektblad