Kronan

Upprustning av befintlig innerstadsgalleria för en lokal fastighetsägare. Med relativt enkla medel har gallerian fått en helt ny identitet med nya golv och tak som samspelar med sin ljusa, moderna, lediga formgivning. Belysningen har integrerats i taket och skapar den speciella atmosfären. Fasadens skyltning och skärmtak föreslås ny utformning för att ge gallerian en modern och tydligt närvaro i stan.

Ombyggnation

Handel

3 700 m²

2011

Revelopment

Falkenberg