Malmö Entré, Malmö

Fristående utbyggnad av köpcentrum med större butikskoncept i två plan med bostäder ovanpå. Förslaget kompletterar stadsdelen med attraktiva bostäder och nya butiker i gatumiljön samtidigt som det möjliggör en rejäl komplettering av handelsytorna inne i köpcentret.