SCA-huset

NCC har tecknat avtal med SCA om en ny etablering omfattande cirka 25000 m² kontor och innovationscenter i nya Mölndals innerstad. SCA, NCC och Rstudio kommer tillsammans att skapa ett SCA Business Centre som stöttar företagets strategi för en långsiktig hållbar tillväxt. Rstudio har bistått NCC under hela processen från skiss till färdig detaljplan och vidare i pågående byggskede.
Kontorshuset ligger väl placerat med entré direkt från Mölndalsbro. Det rymmer ca 1000 nya arbetsplatser. Entrévåningen innehåller externa funktioner så som restaurang och konferensavdelning. Kontorsplatser med tillhörande labverksamhet är placerade i de tre ovanliggande våningarna. Under entréplanet och bron samsas ca 180 parkeringsplatser i två plan med spårvagnens vändslinga och godstransporter till och från huset.
Utvändig solavskärmning och den runda formen ger mycket goda ljusförhållanden till verksamheten samt ger huset dess karakteristiska fasad. Byggnaden skall miljöcertifieras enligt BREEAM – SE, med sikte på excellent. SCA-huset är först ut i utveckling av nya Mölndals innerstad där vi på Rstudio också ritar Mölndals Galleria tillsammans med Krook & Tjäder.

Nybyggnation

Kontor

25 000 m²

2016

NCC

Mölndal

John R Johanson
Hans Pålsson
Sofia Andersson
Andreas Tranberg
John Norberg
Anna Gyllenswärd