Sisjön

Planarbete utfört i Göteborgs snabbaste växande kommersiella område. Projektet innefattar tre stora tomter för handel, kontor och hotellverksamhet. Resultatet blir en förtätning av det befintliga handelsområdet till en ny urban miljö. Tillsammans med fastighetsägare och kommunen har området utformats för att utgöra en långsiktig bas för centrala Sisjöns utveckling.

Planarbete

Handel, Hotell, Kontor

Tot ca. 90 000 m²

2010

Alaska fastigheter

Göteborg