• Frölunda Torg, Göteborg
  • Fiskhamnen, Göteborg
  • Sisjön, Göteborg
  • Kungens kurva, Stockholm
  • Rävala Galleries, Tallinn
  • Forsåker
  • Trenova, Vänersborg
  • Malmö Entré, Malmö
  • Överby, Trollhättan
  • Östra centrum, Partille

Stadsutveckling

Nya lösningar på vår
tids stora utmaningar


En av framtidens viktigaste utmaningar är utvecklingen av den energimässigt, ekonomiskt och socialt hållbara staden. På Rstudio for architecture är vi engagerade i flera stadsutvecklingsprojekt där vi med stort engagemang söker efter nya lösningar på vår tids utmaningar.

Genom att kombinera stadsbyggnadsteorier, ekonomiskt insikt och hållbarhetskunnande, medverkar vi med myndigheter och privata intressenter till att hitta vinnande lösningar för utformningen av nya, innovativa stadsmiljöer.