Kungens kurva, Stockholm

Förstudier och program ligger till grund för kommunens detaljplanarbete. Förslaget integrerar storskalig rationell handel med småskalig detaljhandel i en modern kundvänlig och spännande miljö. Handeln kompletteras med ett nytt hotell i det gamla höghuset från Ericsson epoken.