Östra centrum, Partille

Det vinnande förslaget i ett parallellt uppdrag. Projektet anammar begreppet ny stadsplanering där storskalig handel kompletteras med småskalig detaljhandel till ett sammansatt utbud för de boende och regionen. Utöver handeln finns en multiarena och bostäder som kombineras i attraktiva stadsmiljöer i centrala Partille. Planen bygger på Kevin Lynchs teori om ”Bilden av staden”, med utgångspunkt i att skapa miljön där människor känner sig trygga, hemma och stolta över sin stad.