Trenova, Vänersborg

Masterplan har tagits fram för underlag till samråd för detaljplan. Planen syftar till att konvertera befintlig industrianläggning till ett attraktivt handelskvarter integrerat med kontor och hotell i direkt anslutning till centrala Vänersborg.