Specialområden

Handel och Stadsutveckling

 

Vi på Rstudio for architecture har specialiserat oss på att ge form åt kommersiella mötesplatser, platser som dagligen besöks av hundra tusentals människor, och dess funktion i staden. Att integrera en väl fungerande handel är en av de viktigaste förutsättningarna för en levande stad. Vi skapar miljöer som är attraktiva och ändamålsenliga för såväl den lilla människan som för våra kunder.