Handel

Spännande och livskraftiga
handelsmiljöer

Vi på Rstudio for architecture har specialiserat oss på utformningen av spännande och livskraftiga handelsmiljöer. Vi ser en väl fungerande handel som en viktig förutsättning för en levande stad.

Våra handelsmiljöer besöks av miljoner människor varje år, vilket gör de till en av vår tids viktigaste arkitektuppgift. Vi strävar alltid att hitta den unika lösningen för platsen som befrämjar både en framgångsrik handel och en attraktiv, hållbar miljö för alla människor. Många av våra handelsplatser har blivit viktiga offentliga mötesplatser och givit en känsla av stolthet till människorna i lokalsamhällen.

Vi arbetar med allt inom handel från stora regionala köpcentrum, småstadsgallerior, innerstadshandel, storhandelsområden till butiksfasader.

»Se ett urval av våra handelsprojekt