ARNINGE ENTRÉ

Storhandel med stadskaraktär. Projektets huvudkoncept kring ett väderskyddat mellanrum bidrar till en välfungerande och trevlig handelsmiljö som premierar både människor och bilar på ett nytänkande sätt. En bekväm byggnad i flera lager, med många framsidor – positivt ur både ett besökar- och butiksperspektiv. Ett stort steg bort från den typiska storskaligheten kring storhandel – istället en småskalig miljö på fotgängarens villkor med bra förutsättningar för butiker i olika skalor.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:

TK Development
55 000 m²
Täby
2017
Sofia Andersson

RELATERADE PROJEKT RETAIL

Kongahälla Center

Mölndal Galleria

Asecs