MEKANIKERN

I en del av ett stort industrikomplex med ursprung från 20-talet har vi inrymt en praktisk gymnasieskola. Lokalerna har en stark industriell karaktär, med delar som badar i ljus från taklanterniner. Byggnaden är ändamålsenlig för ett praktiskt gymnasium: teoretisk undervisning varvas med praktiska moment inrymda i industrihallar med generös takhöjd.

I mitten av byggnaden har vi skapat ett torg som kopplar ihop båda planen med en generös trappa. Torget fungerar både som uppehållsrum, café och bibliotek.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:

Proveloper
5 000 m² gymnasieskola
Linköping
2020
Sofia Andersson

RELATERADE PROJEKT SAMHÄLLSBYGGNAD

Rosta Gård

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4