ROSTA GÅRD

Vi har inrymt en praktisk gymnasieskola i en tidigare volymhandelsbyggnad. Takhöjden och de råa materialen i byggnadens lagerutrymmen nyttjas för verkstäder åt skolans praktiska moment. De tidigare försäljningsytorna byggs om för teoretisk undervisning. Ett torg skapas i byggnadens mitt, där skolans kommunikationsstråk sammanstrålar. Torget blir en självklar mötesplats, som fungerar som uppehållsrum, matsal och bibliotek.

Projektet är under uppförande.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:
SKEDE:

 

Proveloper
2700 m² gymnasieskola
Örebro
2020
Sofia Andersson
Utredningsskiss, bygglovsritningar

RELATERADE PROJEKT SAMHÄLLSBYGGNAD

Mekanikern

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4