OM OSS

Vi är ett medelstort relativt ungt kontor med en gedigen erfarenhet. Vi startade 2010 och är nu 20 anställda. Grundare för Rstudio är John R Johanson med 25 års erfarenhet i branschen. Vi förenar ett ungdomligt engagemang och visionär anda med ålderns erfarenhet och kunskap. Vårt övergripande mål är att skapa en kreativ arkitektur som förenar kundnytta med samhällsnytta, till glädje för den enskilda människan.

PROFIL

Rstudio är ett arkitektkontor med specialkompetens inom kommersiella programfrågor i synnerhet inom handel och stadsplanering. Genom den specifika kunskapen i kombination med övergripande målsättningar i hållbar utveckling är vi med och skapar socialt, ekonomiskt och miljömässigt bärkraftiga projekt som skapar värden för alla stadens medborgare och för våra uppdragsgivare.

Vi tror att bra arkitektur har en förankring i programmet, platsen och kulturen. Vi strävar efter att hitta syntesen av dessa aspekter i alla våra uppdrag och det ger det enskilda projektet en alldeles egen karaktär, eller personlighet.

För att uppnå kundens ambitioner är vi vana att arbeta transparent tillsammans med våra uppdragsgivare, stadens representanter och andra sakkunniga. Vi tror att det bästa resultatet uppnås i dessa samarbeten där de bästa idéerna tas tillvara oavsett var de kommer ifrån. Tillsammans kan vi forma miljöer som berikar livet för många människor.

VI ARBETAR FÖR STADEN

En av framtidens viktigaste utmaningar är utvecklingen av den energimässigt, ekonomiskt och socialt hållbara staden. På Rstudio for architecture är vi engagerade i flera stadsutvecklingsprojekt där vi med stort engagemang söker efter nya lösningar på vår tids utmaningar. Genom att kombinera stadsbyggnadsteorier, ekonomiskt insikt och hållbarhetskunnande, medverkar vi med myndigheter och privata intressenter till att hitta vinnande lösningar för utformningen av nya, innovativa stadsmiljöer.

SÅ TÄNKER VI HANDEL

Vi på Rstudio for architecture har specialiserat oss på utformningen av spännande och livskraftiga handelsmiljöer. Vi ser en väl fungerande handel som en viktig förutsättning för en levande stad.

Våra handelsmiljöer besöks av miljoner människor varje år, vilket gör de till en av vår tids viktigaste arkitektuppgift. Vi strävar alltid att hitta den unika lösningen för platsen som befrämjar både en framgångsrik handel och en attraktiv, hållbar miljö för alla människor. Många av våra handelsplatser har blivit viktiga offentliga mötesplatser och givit en känsla av stolthet till människorna i lokalsamhällen.

ERBJUDANDE

I och med ett växande intresset för blandstaden ser vi en stor fördel med att kunna erbjuda helhetslösningar ”MIXED USE” som undviker konflikter och istället skapar synergier mellan olika verksamheter och som underlättar samordningen i projekten och mellan alla aktörer.

SAMARBETEN

För att möta marknadens krav på specialistkunnande har vi på Rstudio utvecklat ett brett kontaktnät av samarbetspartners i branschen. Tex varumärkesstrateger, kommersiella utvecklare, landskapsarkitekter, trafikplanerare, processledare och projektkalkylatorer. Vi ingår också gärna i arkitektteam där vi ofta ansvarar för designen av kommersiella projekt eller verkar som samordnande designarkitekter i projekt sammansatt av arkitekter med olika specialkompetenser.

TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster inom alla faser; från idéskisser och koncept till detaljprojektering; tex tomtutredningar, projektutveckling, designmanualer, byggnadsprojektering, CAD samordning och 3D-projektering med BIM.

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

På Rstudio finns ett stort engagemang för att söka efter nya och innovativa lösningar på en av vår tids största utmaningar, den hållbara utvecklingen, vilket genomsyrar allt vårt arbete och tar sig tydliga uttryck i flera projekt. T.ex. har vi kompetens och erfarenhet inom BREEAM som är ett av de mest spridda miljöklassningssystemen i Europa. Rstudio strävar alltid efter att hitta rätt kvalitet och göra största kund- och samhällsnytta i våra uppdrag.

Till det ändamålet har vi:

  • Ett ödmjukt och flexibelt arbetssätt
  • Ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på ISO 9001:2015
  • Fortlöpande utbildningsinsatser inom arkitektur, stödprocesser och teknik