Skip to main content

OM VÅR STUDIO

Kontoret startade 2010 och idag består våra medarbetare av arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer och retailplanners. Företaget leds i dag av Sofia Andersson, Carl Birath och Mikael Rücker

Vårt mål är att skapa en kreativ arkitektur som förenar kundnytta med samhällsnytta, till glädje för den enskilda människan. Vi har specialiserat oss på utformningen av handelsplatser och köpcentrum, där vi ser en väl fungerande handel som en viktig förutsättning för en levande stad. Tillsammans formar vi miljöer som berikar livet för många människor.

AFFÄRSOMRÅDEN

Vi arbetar inom hela fältet av arkitekttjänster och inom alla faser. Från tidiga utredningar och skisser till färdiga bygghandlingar. Våra arbetsverktyg är främst i Revit, Autocad, Spacemaker, Sketchup, samt Microsoft office och Adobe programpaket.

Retail

Vi ritar handelsfastigheter, både citygallerior och stadsnära köpcentrum samt externhandel med bigbox retail. Framtagande av designmanualer.

Bostäder

Vi utformar flerbostadshus i olika storlekar och utföranden.

Kontor

Vi ritar kontorsbyggnader samt hyresgästanpassningar

Inredningskoncept

Vi gör inredningskoncept för restaurang, kontor, och butiker

Stadsutveckling

Vi gör planutredningar i tidiga skeden. Detaljplaneunderlag och företräder fastighetsägarens vision i samråd med  kommunen. Medborgardialoger.

Kommersiell utveckling

Vi arbetar vi fram en optimal mix av bostäder, kontor och handel i staden, tillsammans med vår kommersiella projektutvecklare som strategisk rådgivare.

3D modellering

Vi samordnar BIM modeller i 3D projektering

Urval av våra kunder

Skandia fastigheter
• KF Fastigheter
• NCC
• SKANSKA
• Mölndals stad
• Alaska fastigheter
• TAM group
• Wästbygg
• Hufvudstaden
• CITYCON
• Wallenstam
• PEAB

• Alecta
Lansa Fastigheter
• Partille Kommun
• Serneke
• Grandab
• Newsec
• Svenska Ostindiska Companiet
• ICA Fastigheter
• Steen & Ström
• Aranäs
• NIOBE Fastighetsutveckling
• Varberg bostads

• Wood&Hill
• Ramböll
VIA Outlets
• Revelopment
• Aspelin&Ramm
• Svenska Mässan
• Pilotage
• Adapta
• Vasakronan
• Stena Fastigheter
• Järngrinden
• Genova property group