Skip to main content

NYHETER

9 September 2022

VISION FÖR SVENSKA OSTINDISKA COMPANIET I FISKHAMNEN

Rstudio for architecture har tagit fram visionen för det nya SOIC huset i Göteborgs fiskhamn som präglas av öppenhet och tillgänglighet.
Byggnaden speglar handelsrelationen mellan SOIC och Asien och kopplar an till 1650-talets masthuggeri och asiatisk byggnadskultur.
Presentationen gjordes vid hamninloppet på Göta älv för delar av stadens politiker och tjänstemän.

För mer info se:
Bakgrund till SOIC huset
Green Carrier pressrelease
Mynewsdesk 
Skeppet Götheborg Ostindiefararen
Fastighetssverige

Bild: Skandia Fastigheter

2 Februari 2022

DYNAMISKA CENTRUMKVARTER PÅ BACKAPLAN, GÖTEBORG

Nu börjar samrådet av den viktiga detaljplanen för nya Backaplan.
På uppdrag för Skandia fastigheter har Rstudio arbetet med planeringen och utformningen av de centrala kvarteren i det nya Backaplan.
Tillsammans med StudioN från Storbritannien och TAM Retail utvecklar vi en dynamisk och levande centrummiljön med handel och service.
I ett stort komplext stadsbyggnadsprojekt som Backaplan, är flera arkitektkontor med och samverkar. Visionen är att nya Backaplan skall vara en blandad stadsdel med bostäder, handel, kommunal service och kultur med inslag av parker och grönska. Bebyggelsen har en högre exploatering med storstadskänsla i de mest centrala delarna. Projektet sker i samverkan mellan flera arkitektkontor, såsom Arkitema och White.

Augusti 2021

NYA LOKALER FÖR KÅLLEREDS BIBLIOTEK

I Kållered i Mölndals kommun ritar vi på uppdrag av Skandia Fastigheter nya lokaler för Kållereds Bibliotek.

Biblioteket är i dagsläget beläget några våningar upp i närheten av Kållereds centrum men skall nu flytta ned till markplan och till en mer lättillgänglig och synlig lokal i närheten av torget och järnvägsstationen.

De nya lokalerna är belägna i en befintlig centrumanläggning från sjuttiotalet där det både finns kvaliteter värda att bevara, samtidigt som delar av lokalerna medger goda möjligheter att uppdatera standard och nya funktioner man kan förvänta sig i ett modernt bibliotek.

Juni 2021

NYA STEG MOT FRAMTIDEN

Rstudio for architecture tar nya steg mot framtiden genom att tillsätta Sofia Andersson som ny VD. Sofia, som tidigare axlat vice VD-rollen tar över VD-rollen efter grundare John Johanson som styrt Rstudio på ett framgångsrikt sätt i drygt tio år. John tar ett kliv tillbaka i det operativa men kommer  även fortsatt vara en nyckelspelare i strategiska frågor i och med hans fortsatta engagemang som styrelseordförande.

Sofia är arkitekt, utbildad på Chalmers och på arkitektskolan i Århus, och har en mångårig erfarenhet i branschen. Sofias vision för Rstudio är ett ökat kund- och medarbetarfokus kombinerat med en hållbar utveckling.

– Jag ser fram emot att leda ett team som arbetar så hängivet! För att fortsätta utvecklas som företag och nå våra nya mål är det min uppgift att skapa rätt förutsättningar för alla andra att kunna göra ett bra jobb. Det gör jag genom att växelvis engagerat stötta, inspirera och driva, säger Sofia.

Rstudio kompletterar även sin styrelse med Erik Fischer som ny extern styrelseledamot. Erik är fastighetsutvecklare och driver verksamhet i egna bolag, bland annat som konsult åt NCC PD och deras utvecklingsprojekt på Masthuggskajen.  Tidigare har han varit VD på Adapta Fastigheter samt marknadsområdeschef på Platzer och tar med sig kundens perspektiv in i Rstudios styrelserum.

-Vi är övertygade om att Erik kommer, med sitt starka driv inom bygg- och fastighetsbranschens tidiga skeden och processer, vara ett stort tillskott för Rstudio de kommande åren, säger Sofia. Han bidrar med både nya perspektiv och affärsmannaskap. Eriks varma och sociala egenskaper är dessutom en bra match med kulturen vi odlar hos oss med öppenhet och tillit som viktiga ingredienser. Vi är jätteglada att ha honom hos oss, säger Sofia Andersson.

.

Mars 2021

DETALJPLAN FÖR FÅGELSTEN 1:108

Vårt gemensamma utvecklingsprojekt med Stena Fastigheter i Lindome tog i dagarna fart på riktigt då positivt planbeskedet gavs för cirka 200 bostäder i flerbostadshus med tre till sex våningar, samt äldreboende för 60 boende.

Vi har tillsammans med Invinn tagit fram en vision för området, vilken går i linje med kommunens målbild för centrala Lindome, med en hög ambition vad gäller utformning. Vi kommer fortsätta att utreda bebyggelsens struktur, gestaltning och omfattning i dialog med Mölndals kommun under deras arbete med detaljplanen.

19 december 2020

VI RITAR GYMNASIESKOLA I GAMMAL INDUSTRI

 I en del av ett stort industrikomplex med ursprung från 20-talet har vi inrymt ett praktiskt gymnasium på ca 5,000 m². Lokalerna är har en stark industriell karaktär med delar som badar i ljus från tak-lanterniner. Byggnaden är ändamålsenlig för ett praktiskt gymnasium där teori varvas med praktiska moment där generös takhöjd är särdeles lämpliga. I mitten har vi skapat ett torg som kopplar ihop båda planen med en generös trappa. Torget fungerar både som ett uppehållsrum, kaffe och bibliotek.

16 november 2020

VISIONSARBETE I KARLSTAD

I Karlstads nordöstra del ligger länets största stadsdel Kronoparken. Stadsdelens växte till stor del fram under den senare delen av miljonprogrammet och ligger strategiskt placerat nära universitetet. Vi har under hösten tagit fram en plan för att stärka Kronoparken på en rad områden. Befintliga byggnader får tillägg i form av flera nya våningar med bostäder.  Nya studentlägenheter blandas med traditionella bostäder. Torget får ett ansiktslyft med en rad nya lokaler bland annat restauranger och caféer med möjlighet att kunna sitta på torget. Vår ambition var att rita ett sammanhållet program med ett tydligt avstamp i platsen. Vi valde därför att genomgående arbeta med tegel i samtliga byggnader.  Ett vackert och hållbart material som återfinns i många byggnader i området runt torget.

12 september 2020

VINST I INTERNATIONELL ARKITEKTTÄVLING

I konkurrens med fyra andra internationella arkitektkontor har Rstudio vunnit den inbjudna tävlingen om att uppdatera och utveckla en av de mest framgångsrika köpcentrum i Litauen, Panorama Shopping Centre, Vilnius.
Rstudios förslag ”Cityscape” är en modernisering av Panoramas interiör design, utveckling av det kommersiell innehållet och integrerar centrumet med den omgivande staden. Rstudio har levererat med ett omfattande förslag och en genomförandestrategi som kommer att förvandla centrumet med minimal störning av pågående handel.

20 augusti 2020

RSTUDIO RITAR PADELHALLAR

Racketsporten padel ökar snabbt i popularitet i Sverige. Det är snabbt, socialt och roligt och vi gillar det skarpt. Tillsammans med Proveloper ritar vi nu Padelhallar i flera städer. Först ut att få en ny hall är Piteå och sedan står även Katrineholm och Borlänge på tur

2 augusti 2020

NYTT KONTOR FÖR MIDROC I KONGAHÄLLA CENTER

Framgångsrika Kongahälla Center fortsätter att växa med nya hyresgäster. Nu är det snart dags för Midroc att inta sina nya fräscha lokaler. Rstudio har fått fortsatt uppdrag att vara behjälpliga i processen.

16 juni 2020

LIDL EXPANDERAR IN I FRÖLUNDA TORG

Rstudio ritar Lidls nya butik inne på Frölunda torg. Butiken som blir i 2 plan, om 200 kvm, huserar i Frölunda bowlings gamla lokaler. På entréplan har vi tillsamman med Lidls egen etableringsgrupp skissat på många fina förslag som ligger linje med deras nya koncept.

7 maj 2020

INBJUDAN TILL INTERNATIONELL ARKITEKTTÄVLING

Rstudio blev i början på året inbjudna att delta i ett parallellt uppdrag inför renoveringen av nuvarande Panorama köpcentrum i Vilnius, Litauen. Panorama köpcentrum ligger idag i ett livligt bostadsområde och bjuder dagligen in till ca 21 500 kundbesök. Målet är att lyfta Panoramas status och bredda deras målgrupp med ett utbud som lockar dit besökare även från andra delar av staden. Idag är huvudmålgruppen de lokala invånarna.

28 januari 2020

RSTUDIO TAR NÄSTA STEG INOM PROJEKTUTVECKLING

Efter starten för tio år sen så stärker nu Rstudio for Architecture sitt tjänsteerbjudande mot marknaden. Rstudio startar en ny avdelning för kommersiell utveckling med namnet Rstudio Retail Planning och rekryterar Stefan Liljeblad, Bjarte Haavaag, Thomas Wernersson som senast kommer från Ramböll, ursprunglingen från Ågren konsult.

Läs hela artikeln

10 januari 2020

EUROCOMMERCIAL VÄLJER RSTUDIO       

Rstudio har fått i upprag att sköta löpande förvaltning i Eurocommercials två fina fastigheter i södra Sverige, Hallarna i Halmstad och Grand Samarkand i Växjö. Sammanlagt innehåller de över 150 butiker, restauranger och caféer och har över 7 miljoner besökare per år. Vi ser fram emot ett spännande arbete där vi tillsammans förvaltar och utvecklar fastigheterna över tid!

20 december 2019

ASECS HAR INLETT STEGET I SIN STORA OMVANDLING

Det sista och avslutande förändringsarbetet med Asecs stora omgestaltning har påbörjats där 40 000 kvm befintlig retail helt är omgjord. Bland annat har två nya torg med riktligt dagsljus skapats och en gammal regementes-byggnaden har lyfts fram och komit till sin rätt.  En rad delöppningar kommer att ske under hela 2021 med början i november 2020. Vi tackar Alecta för fortsatt förtoende i arbetet.

12 november 2019

VÄLA RESTAURANGTORG

Rstudio har fått uppdrag att se över och utveckla Väla restaurangtorg, då det under en tid gått under hög press och behöver restaureras och uppdateras för att möta dagens behov. Upplevelsen ska bli trivsam och varierande för att alla ska kunna hitta sin plats, oavsett ålder och fysisk förmåga. Restaurangtorget kommer kompletteras med ett massivt träbjälklag för att kunna ta emot ytterligare gäster. Alla möbler som möjligt går att återanvända kommer genomgå en process för återbruk. Det är av stor vikt att ta tillvara på de möjligheter som redan finns!

Planerad byggstart 1 Februari, 2020
Planerad Invigning 27 Maj, 2020

25 oktober 2019

HEDE FASHION OUTLET

Igår slog dörrarna upp även för ”New Hede”, en utökning av Hede Fashion Outlet i Kungsbacka. Vi är otroligt stolta över att ha varit med att realisera denna tillbyggnad med 15 nya butiker och en helt ny entré till handelsplatsen. Vi vill passa på att tacka såväl vår beställare Via Outlets, entreprenören Tuve Bygg och andra konsulter för ett bra samarbete!

24 oktober 2019

ASECS ETAPP 1 INVIGS

Nu är hela Asecs etapp 1 klart!

Idag är det äntligen invigning för den sista av projektets tre del-etapper. Köpcentret i Jönköping har fått 30 000 m² ny försäljningsyta och ett innovativt och uppskattat restaurangtorg. Designen är inspirerad av historiska stålbyggnader såsom tågstationer och saluhallar. Vi på Rstudio har ritat hela projektet, från konceptskede till färdig bygghandling.

Vi är glada och stolta över ett framgångsrikt och lyckat projekt. Tack till vår beställare Alecta för förtroendet, och till entreprenören Wästbygg och övriga konsulter för ett gott samarbete.

15 oktober 2019

MÖLNDAL INNERSTAD I GP

Mölndal Galleria har besökts av drygt 8 miljoner sedan öppnandet förra året. Den eminenta arkitekturkritikern Mark Isitt har besökt Mölndal och kommenterar både Mölndal Galleria och SCA/Essity i ett två uppslag stort reportage i helgens GP.

GP Kultur:
Arkitekturkritikern, Mark Isitt recenserar Mölndal vars innerstad sedan 2014 har ansiktslyfts från trött bruksort till en av landets mest expansiva kommuner. Även gallerian har stadsanpassats med stil.

Läs mer på: www.gp.se

18 september 2019

HÖSTENS KICKOFF

Förra veckan avslutades med en Kickoff för alla medarbetare på Rstudio. Kickoffen startade med att turista i vår egen stad, en guidad tur genom Göteborgs kanaler och stadens historia.  Detta följdes av en mycket inspirerande och givande föreläsning inom personlig utveckling, mental träning och teambuilding av livscoachen Lars Evertsson. Därefter njöt vi av konst på Röda Sten Konsthall, vilken är en av platserna där Göteborgs Internationella Konstbiennal för närvarande hålls. Kvällen avslutades med skratt och diskussioner ifrån dagens aktiviteter över middag på Långedrag Värdshus.

Tack alla inblandade!

11 september 2019

CHALMERS – LUNCHFÖRELÄSNING

Vi har varit och träffat årets nya arkitektstudenter och berättat om oss själva, våra projekt och hur vi ser på vårt yrke.  Försökte också skicka med de nya studenterna en liten boost i form av att våga tro på sig själva och att ”det finns en plats för alla” när studenttiden är över. Att yrket inte är så smalt som man kan tro och att vi tycker oss se en spirande förändring i samhället kring hur man pratar om arkitektur och hur arkitektens roll utvecklas i Sverige. Tack till Chalmers och till alla studenter som lyssnade och ställde frågor! Vi kommer gärna tillbaka!

28 juni 2019

VÄLEN PARK

Nu är vår planansökan för Välen Park inlämnad! Tack Skanska och Stena Fastigheter för att vi har fått vara med på denna resa. Ett fantastiskt roligt projekt med höga ambitioner kring social hållbarhet och en väldigt inspirerande samverkansprocess tillsammans med staden och det ideella föreningslivet på plats!

Projektet är dessutom nominerat till Det Hållbara Framtidspriset som belönar årets bästa genomförbara idé för ett hållbart samhälle! Avgörs 3 juli i Almedalen –  Vi håller tummarna!

20 juni 2019

RHOUSE #1

För ungefär ett år sedan började vi på Rstudio for Architecture processen att utveckla egna villor. Vi köpte mark, startade ett eget byggföretag, och på knappt ett år gått från idé till verklighet. Nu ligger vår första villa ”Rhouse #1″ute för intresseanmälningar, och försäljning kommer ske under hösten 2019. Se gärna filmen, Arkitekterna bakom Rhouse, för att få en bättre uppfattning om vad vi gör och varför. Rhouse #1 ligger på Solrosvägen 7 strax utanför Lerum. Mer information finner du på Hemnet och på projektets Instagram “Rhouse by Rstudio”. Det känns otroligt kul att kunna erbjuda vårt första egenutvecklade hus, hoppas att ni gillar det!

19 juni 2019

WORKSHOP OM MILJÖ-OCH HÅLLBARHET

Den 25 september 2015 antog FN resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling.  Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. Som del av Rstudios arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor och för att utveckla kunskapen och miljömedvetenheten på kontoret, höll vi en intern workshop om de 17 globala målen. Syftet var att få medarbetarna att reflektera och ge konkreta förslag på hur vi skulle kunna verka för att bidra till att uppfylla de globala målen i vårt yrke. Vi fick många kreativa tips som kommer att vidareutvecklas inom Rstudios pågående miljö- och hållbarhetsarbete och som beskriver konkreta lösningar som vi kommer ha med oss i våra projekt för att bygga hållbart.

11 juni 2019

GRATTIS AIME OCH JOHAN

Två av våra medarbetare har förra veckan slutfört Sveriges Arkitekters professionsprogram Steg 1 som pågått under våren i Göteborg. Utbildningen innebär att bli proffsigare i arkitektrollen och berör bland annat lagar, regler och yrkesetik. Avslutningsdagen besöktes av ingen mindre än Sveriges riksarkitekt, Helena Bjarnegård. Vi gratulerar Aime och Johan för avklarad utbildning och till ytterligare kunskap!

Foto: Oscar Eliasson, Norconsult

8 maj 2019

@RSTUDIOFORINTERIOR

Rstudio for Architecture lanserar nu det nya instagramkontot @rstudioforinterior, ett konto ägnat åt kontorets alla uppdrag inom inredning. Målet med detta kontot är att förhoppningsvis, på ett mer personligt plan, kunna inspirera genom att ge en inblick i processen och tankarna kring våra inredningsprojekt.

Välkomna in och följ oss på instagram! @rstudioforinterior

29 april 2019

MÖLNDAL GALLERIA PRISAS

Enligt nöjdkundundersökningen “Västsveriges favoritcentrum 2019” så tog Mölndal Galleria hem förstapriset i de tre kategorierna: Bästa kommun/region-och stadsdelscentrum, trivsammast (lokaler och atmosfär) samt hållbar shopping. Gallerian fick även andra pris i kategorin bästa utbud av restauranger/caféer samt tredje pris i kategorin Västsveriges favoritcentrum!

4 april 2019

INVIGNINGEN BLEV SUCCÉ

En veckar har gått sedan invigningen av Kongahälla Center och vi kan konstatera att invigningsdagarna blev en stor succé. Ett stort antal människor besökte Kongahälla Center, köerna ringlade långa inför öppningen och redan efter 16 minuter fick dörrarna stängas av säkerhetsskäl då huset var fullt. Responsen från besökarna var väldigt positiv gällande butiksutbudet, Food Hall och arkitekturen! Vilket märktes både på plats och i sociala medier. Vi på Rstudio gläds åt uppskattningen och framgången under invigningsdagarna och vi önskar Adapta Fastigheter och centrumledningen fortsätt lycka till med förvaltningen av Kongahälla Center.

22 februari 2019

ARKIPELAGO 2019

På onsdag nästa vecka är det dags för årets arbetsmarknadsmässa för arkitektstudenter på Chalmers. Där studenter och företag får chansen att mötas och diskutera sinsemellan.

Mässan öppnar 12.00, ses vi där?

4 december 2018

GIVING PEOPLE

I år har Rstudio valt att stödja organisationen Giving People, som är en hjälporganisation med fokus på barn i Sverige som lever i barnfattigdom. Nu närmar det sig juletider och vi vill skänka en extra tanke till barn som har det tufft i juletid. Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom.

Läs mer på deras hemsida: www.givingpeople.se

10 oktober 2018

INVIGNING ASECS ETAPP 1B

Den andra etappen på ASECS i Jönköping slog upp portarna den 25 oktober. Denna etapp ansluter mot den del som invigdes under hösten förra året.

Vi var självklart på plats och tog lite bilder!

3 oktober 2018

STOR SUCCÉ I MÖLNDAL

Invigningen är avklarad och det blev en stor succé! Det var långa köer vid invigningen och över 12 000 besökare kom till Gallerian den kvällen! Det har varit fantastiskt att fått utveckla ett projekt hela vägen från idé till färdig byggnad, ett projekt som påverkar och engagerar så många människor. Nu står vi där med en invigd ny Mölndal Galleria och nya bostäder mitt i staden. Det största av tack vill vi framföra till Krook & Tjäder för ett fantastiskt samarbete och det största av tack till NCC, Citycon och Riksbyggen för förtroendet! Vi vill även passa på att tacka Pilotage för ett nära och bra samarbete, samt alla andra som varit en del i detta!

24 september 2018

INVIGNING MÖLNDAL GALLERIA

Äntligen öppnas portarna för allmänheten till Mölndal Galleria! Den 27 september är det ”Grand Opening”. Gallerian och bostäderna i anslutning är ett komplext samverkansprojekt med 65 butiker, 110 Bostäder och 1100 Parkeringsplatser som vi utvecklat tillsammans med Krook & Tjäder på uppdrag av NCCPD, Citycon och Riksbyggen. Mölndal Galleria är integrerad i stadskärnans struktur genom gator och torg som kopplar på befintligt och även genom lokalt förankrade fasadmaterial vilka också präglar upplevelsen inne i gallerian. Besökaren får uppleva en varierad varm detaljrik miljö, som bjuder in till möten mellan människor. Gallerian läker innerstaden i Mölndal och kommer vara ett stadsdelscentrum för Mölndalsborna att kalla sitt.

17 september 2018

STUDIERESA I ROTTERDAM

Under fyra dagar har Rstudio varit på studieresa i Rotterdam med kontoret. Vårt schema för dagarna innefattade inspirerande arkitektur av bland annat OMA och MVRDV, cykeltur i fint väder, besök på lokala arkitektkontor, skratt och god mat. Vi passade även på att studera arkitektur i både Amsterdam och Utrecht. I Utrecht besökte vi bland annat Gerrit Rietvelds Villa Schröder och fick njuta av en båttur i stadens kanaler. Håll utkik på sociala medier för lite fler bilder ifrån vår resa!

20 juni 2018

RSTUDIO INGÅR RAMAVTAL MED NEWSEC

Rstudio har blivit utvald att ingå i ett ramavtal med Newsec Asset Management. Vi ser mycket fram emot kommande samarbete med Newsec i deras förvaltningsuppdrag på orterna Göteborg, Borås och Jönköping.

13 juni 2018

VI FÖRELÄSER PÅ RETAIL ARENA

Den 30 Augusti går Retail Arena av stapeln här i Göteborg på Clarion Hotel Post. Temat är: ”Retail i förändring – välkommen till en positiv mötesplats”. Att de traditionella fysiska butikskedjorna har etablerat sig på nätet är inga nyheter, men de senaste åren har vi också sett flera exempel på motsatsen  e-handlare som etablerar fysiska butiker. Vi är inbjudna att vara med som talare. Titeln är ”Handel som katalysator för stadsutvecklingen”. Carl-Johan och John talar. Carl kommer även att ha en rundvandring och exklusiv förhandsvisning av Mölndal Galleria för en del av besökarna.

22 mars 2018

RSTUDIO VANN ANBUD OM VÄLEN

Rstudio vann anbud om att hjälpa Stena fastigheter och Skanska att facilera realiseringen av området Välen Park i Västra Frölunda. Området har sen tidigare tilldelats Stena och Skanska i en kommunal markanvisningstävling i Göteborg med ett nyskapande koncept för social hållbarhet.

23 mars 2018

RSTUDIO PORTRÄTTERAS I DAGENS INDUSTRI

Rstudio intervjuas på plats av Dagens industri i det snart färdigställda Mölndals Galleria om företagets historik inom handel, företagets snabba tillväxt med ett flertal stora projekt i portföljen samt om den offensiva framtidssatsningen med ett nytt breddat ägande av företaget.