Frölunda Torg, Göteborg

Frölunda Torg har omvandlats från ett slitet 60-tals centrum till en toppmodern, attraktiv handels- och mötesplats för Västra Göteborg. Etapp 2 innehåller en handelsbyggnad i två plan som utökar befintligt köpcentrum med ca 9 000 m² och ett nytt parkeringshus i fem plan. Förutom utbyggnaden av köpcentrumet har infrastrukturen uppgraderats, ett nytt stadsdelstorg och ca 250 lägenheter adderats.

Nyckeln i omvandlingen har varit att utveckla centrumets tvåplansstruktur med två nya inomhustorg tillsammans med bekväma och yteffektiva parkeringsanläggningar som säkrar kundflöden genom hela centrumet. Den nya arkitekturen tar fasta på 60-talets ursprungliga design med ambitionen att skapa en ny sammanhållen helhet.

John R Johanson har varit ansvarig arkitekt för projektets masterplan, genom planprocessen ända fram till bygghandling.

Projektblad