ASECS

Asecs har sin historia och identitet i A6-regementets gamla kaserngård med tillhörande byggnader. För att knyta an till sitt ursprung och historia har gestaltningen sin inspiration från historiska  stålbyggnader som tågstationer och saluhallar som både skapar ett tydligt och igenkännbart landmärke i staden och samtidigt en förtätad atmosfär på insidan.

De primära målsättningarna är att skapa ett urbant och dynamiskt köpcentrum som kompletterar Jönköpings övriga utbud. Centret skall bestå av en robust och flexibel byggnadsstruktur som vill överbrygga gränsen mellan utsida och insida.

Det befintliga centrat om 48.000 m² kommer att byggas om och byggas till och sluta på en totalyta om 80.000 m². Genomförande sker genom ett flertal etapper och delinvigningar. Etapp 1A är invigd 26 oktober 2017 och följs etapp 1B och 1C under de kommande två åren.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

Alecta
Etapp 1, 42 000 m²
Jönköping
Simon Hasselblom
Retail

RELATERADE PROJEKT RETAIL

Asecs kund wc klinker vägg kakel

Inredning Asecs

Kongahälla center fasad visionsbild

Kongahälla Center

Mölndals galleria fasad

Mölndal Galleria

Frölunda torg glasfasad kväll

Frölunda Torg