FÅGELSTEN

På en grönskande plats längs Spårhagavägen i Lindome utvecklar vi tillsammans med Stena Fastigheter ett äldreboende med plats för 60 boende. Med sin placering mitt i naturen får boendet en särskild inriktning mot utevistelse och trädgård.

Genom den inglasade vinterträdgårdträdgården når man en utomhusmiljö som vetter mot söder och en slingrande bäckravin. Mot bäckravinen finns en rik växtlighet med stora träd som ger skugga. Uteytan får en rik gestaltning både via byggda strukturer så som pergola, väderskyddade uteplatser samt med hjälp av olika planteringar och växter, som en rosenportal och syrénberså.  En uppvärmd gångslinga, bänkar och stolar för vila, odlingsmöjligheter och utegym berikar också miljön.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
SKEDE:
AFFÄRSOMRÅDE:

Stena Fastigheter, Rstudio Development
1000 m²
Lindome
Sofia Andersson
Detaljplanunderlag, Programhandling
Bostad, Stadsutveckling

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Lilla Backa

Översikt Gulmåran

Gulmåran

Projekt 3

Projekt 4