GULMÅRAN

Vi har medverkat i ett parallellt uppdrag om att utveckla en befintlig handelsfastighet. Tomten utvecklas med en högre exploatering, bestående av bostäder, handel och service.

Vårt förslag tar fasta på två faktorer. Dels vår övertygelse om att handel bygger staden, skapar möjligheter för människor att mötas i det offentliga rummet. Dels den täta skog som ligger alldeles intill tomten. I gränssnittet mellan stad och grönska skapar vårt förslag en stadsdel där invånarna får kvaliteter från båda delarna. Stadslika kvaliteter, med förutsättningar för service, mötesplatser och gemenskap. Natur och grönska, för rekreation, hållbarhet och välmående. I detta möte ser vi en potential för en aktiv stadsdel.

Vårt förslag genomförs i etapper, där delar av handeln kan hålla öppet genom hela genomförandefasen. Härigenom hålls tomten levande även under byggtiden, den bibehålls och stärks som en plats i staden.

Gestaltningsmässigt skapar vi variation med rationella medel. Vi arbetar med en begränsad men flexibel materialpalett, och varierar takutformningar och byggnadshöjder för att bryta upp byggnadskropparna.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
.
.
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

Järngrinden, Genova P G
40 000 m² Bostäder
1 000 m² Förskola
10 000 m² Handel/Service
Borås
Carl Birath
Stadsutveckling, Bostad, Retail

RELATERADE PROJEKT

Översikt Välen Park

Välen Park

Forsåker

Partille Port