KONTORSBYGGNAD BORÅS

Kontorsbyggnaden har en strategisk position där det dels annonserar det moderna Borås från riksväg 40 och dels öppnar sig mot befintlig stadskärna. En rationell och tillåtande stomme bär de växlat utkragande våningsplanen, som verkar för att omfamna ett växande centrum. Huset har ett öppet gatuplan med publika lokaler och flexibel struktur upptill för olika verksamheter och planlösningar.

OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

5 300 m²
Borås
Simon Hasselblom
Kontor

RELATERADE PROJEKT KONTOR

Kv. Ulysses

Essity