KV. ULYSSES

Ulysses kontorbyggnad ger förutsättningar för samverkan mellan medarbetare. Med en hög grad av öppenhet erbjuds strategiska mötesplatser för såväl planerade som oplanerade spontanmöten för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Byggnadsvolymen med sitt levande gatuplan spelar en viktig roll i stadsutvecklingen där norra och södra Borås ska kopplas ihop.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE

NCC PD
9 600 m²
Borås
Carl Birath
Kontor

LEVANDE GATUPLAN

ENTRÉ MED RIKTNING MOT STADSKÄRNAN

SITUATION

KONCEPT

En kärna som ökar kontakten mellan medarbetare genom flöden, siktlinjer och mötesplatser

NORMALPLAN

ÖPPENHET

Förslaget erbjuder en öppenhet inifrån och ut, en kärna som ökar kontakten mellan medarbetare genom flöden, siktlinjer och mötesplatser oavsett på vilket plan du har din hemvist.

TRAPPA MOT BYGGNADENS KÄRNA

Konferensrum med en tydlig koppling till lobby och reception.

RELATERADE PROJEKT KONTOR

Essity

Kontorsbyggnad Borås