KULAN

En av Sveriges viktigaste industrier, Svenska Kullagerfabrikens (SKF) gamla lokaler omvandlas till ett nytt stadsdelscentrum och handelplats med kultur, restauranger och service i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg.

Befintliga byggnader från den industriella eran kommer att bevaras och kompletteras med nya, till en unik handelsplats i en spännande miljö som öppnas för allmänheten för första gången. Området kommer också att få ett stort inslag av bostäder längs Säveån.

Samarbete med Benoy och White Arkitekter

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:

TK Development
35 000 m²
Göteborg
2010
John R Johanson

RELATERADE PROJEKT RETAIL

Asecs

Kongahälla Center

Mölndal Galleria