SILLRA

Projekttävling: Utformning av entréer till Alby naturreservat och bro

Tyresö kommun bjöd våren 2019 in till allmän projekttävling för utformning av entréer till Alby naturreservat och Tyresta nationalpark samt en bro över Nyforsviken.

Förslaget strävar efter minsta miljöpåverkan. Den låga träbron tar hänsyn till landskapet och fisklivet. Den har få nedslag och transparenta räcken i stålnät för att låta  solljuset passera. Uttrycket blir olika beroende av i vilken riktning du rör dig eftersom trälamellerna i räcket får en mörk lasering mot sidan som vetter mot Alby. I brons kurvor placeras sittbänkar med lä mot olika vindriktningar.

Entréområdet förstärks med en stor båge av träblock som fungerar både som ett arkitektoniskt grepp och kan bärare av information. Befintliga gräsmattor får tillägg av ängsmark, bänkar och väderskydd.

BESTÄLLARE:
PLATS:
KONTAKT:
SAMARBETE:

Tyresö Kommun
Tyresö
Aime Hellrand
WSP