Metodik

Från behov till nytta

För att nå största möjliga nytta för kunden jobbar vi med processer som ger alla en helhetssyn på projektet, underlättar kommunikation och ger ramen för förändringar projektet.

HUVUDPROCESSEN

Analysfas- Problemformulering

I denna fas analyserar och klarlägger vi projektets programkrav, målsättningar, behov och omständigheter. All kritisk information och kunskap kondenseras till en problemformulering. Vi lägger stor vikt vid att finna en fokuserad och trovärdig formulering som fungerar som en gemensam grund för oss och beställaren i det fortsatta arbetet.

Konceptfas- Identitet och Organisation

Konceptfasen består utav flera steg där kunskapen från den tidigare fasen befruktas med kreativa idéer.Initialt utvecklas olika idéer, strategier och möjligheter som är lämpliga för att föra utveckla projektet vidare. Nästa steg blir att formuleras ett koncept där man sätter sammans de olika idéerna till en hållbar och tillfredställande lösning på problemet.

Gestaltningsfas- Form och Funktion

I denna fas tar projektet på form och gestalt på flera olika nivåer. Man går från idéer till en produkt som kan utvärderas mot kundens och samhällets krav. Centralt i denna fas är vilka värden projektet levererar och hur effektiv de uppnås, aspekterna så som teknik, ekonomi, funktion och kommunikation valideras.