PARTILLE PORT

Det vinnande förslaget i ett parallellt uppdrag. Projektet anammar begreppet ny stadsplanering där storskalig handel kompletteras med småskalig detaljhandel till en sammansatt utbud för de boende och regionen. Utöver handeln finns en multiarena och bostäder som kombineras i attraktiva stadsmiljöer i centrala Partille. Planen bygger på Kevin Lynchs teori om “Bilden av staden”, med utgångspunkt i att skapa miljöer där människor känner sig trygga, hemma och stolta över sin stad.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

KF, PEAB, Partille Kommun
85 000 m²
Partille
Carl Birath
Stadsutveckling, Bostad, Retail

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Översikt Välen Park

Välen Park

Översikt Gulmåran

Gulmåran

Forsåker