A6, Jönköping

A6 handelsplats i Jönköping börjar växa fram. Det har sin historia och identitet i A6-regementets gamla kaserngård med tillhörande byggnader. I utvecklandet av det nya A6 vill vi ta till vara och lyfta fram de gamla rustika delarna. Projektet drivs av Alecta och projekteras av Rstudio for architecture AB.

Det befintliga centrat om 48.000 m2 kommer att byggas om och byggas till och sluta på en totalyta om 80.000 m2. De primära målsättningarna är att skapa ett urbant och dynamiskt köpcentrum som kompletterar Jönköpings övriga utbud. Centret skall bestå av en robust och flexibel byggnadsstruktur och vill överbrygga gränsen mellan utsida och insida. För att knyta an till sitt ursprung och historia har gestaltningen sin inspiration från olika europeiska tågstationer i stål och glas.

Just ny placeras byggets stomme och takstolar. A6 handelscenter kommer att byggas etappvis där etapp 1 förväntas stå färdigt till 2019.