Mall of Scandinavia, Solna

Tävling för det invändiga designkonceptet för centrumet gjordes i samarbete med Benoy. Förslaget hade sin utgångspunkt i kundupplevelsen från bilen till butiken och baserades på årstiderna och de fyra elementen, jord, vind, eld och vatten. Projektet är beläget intill den nya nationalarenan i Solna.