Mölndals Galleria

Mölndals Galleria är en central del i den stora omvandlingen av Mölndals Centrum. Konceptet bygger på ett stärkande samspel där den nya gallerian kompletterar den befintliga handeln och gör innerstaden till en levande handels- och mötesplats.

Gallerians inre struktur är enkelt uppbyggd med två sammanlänkande inre torg på båda plan med dagsljusinsläpp mitt i gallerian. Planen är djupt förankrade i befintlig stadsstruktur med anslutningar till omgivande gator, torg och bro. Precis som utsidan upplevs den inre miljön som en del av staden med offentliga torg, platser, gränder och arkader. Två övre parkeringsplan ger direktaccess genom hissar och rulltrappor.

Till utvecklingen av Mölndals innerstad hör även SCA:s nya kontorshus som vi på Rstudio ritar och 30 000 m² bostäder som ritas tillsammans med Krook & Tjäder.