Företagshotell, Göteborg

Med ett strategiskt läge alldeles vid infarten till Sisjöns handelsområde föreslås en ny byggnad innehållande bl a företagshotell.

För att effektivisera ytan finns olika kontorsmoduler. De grupperas på olika sätt för att skapa flexibilitet och variation.

Ett ljust uppglasat samlingsrum utgör själva hjärtat i anläggning där alla möts. I anslutning till samlingsrummet har alla gemensamma funktioner placerats såsom entré, reception och konferensrum.

Här sker även kommunikationen mellan de tre våningsplanen i öppna trappor med utblick över verksamheten.