Vi gör värdeskapande arkitektur.

På Rstudio for architecture brinner vi för att skapa ändamålsenliga byggnader och platser som bidrar till att göra staden mer hållbar och attraktiv. Att förena kundens och samhällets krav tror vi är en win—win. Vi kallar det värdeskapande arkitektur.

Rstudio har ett särskilt fokus på dynamiken mellan handel och stadsbyggnad, med ett flertal större genomförda projekt som stadsplanen för Partille port, Mölndals Galleria, Asecs i Jönköping och Kongahälla Center. Vi har även utvecklat och projekterat kontor som Essitys huvudkontor i Mölndal, och bostäder och samhällsfastigheter. Vi är idag ca 20 arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter, projektutvecklare och handelsexperter.

NYHETER

Februari 2022

DYNAMISKA CENTRUMKVARTER PÅ BACKAPLAN, GÖTEBORG

Nu börjar samrådet av den viktiga detaljplanen för nya Backaplan.
På uppdrag för Skandia fastigheter har Rstudio arbetet med planeringen och utformningen av de centrala kvarteren i det nya Backaplan.
Tillsammans med StudioN från Storbritannien och TAM Retail utvecklar vi en dynamisk och levande centrummiljön med handel och service.
I ett stort komplext stadsbyggnadsprojekt som Backaplan, är flera arkitektkontor med och samverkar. Visionen är att nya Backaplan skall vara en blandad stadsdel med bostäder, handel, kommunal service och kultur med inslag av parker och grönska. Bebyggelsen har en högre exploatering med storstadskänsla i de mest centrala delarna. Projektet sker i samverkan mellan flera arkitektkontor, såsom Arkitema och White.

För mer info se:
Backaplan centrum klart för samråd
Backaplan – detaljplan 2: Centrumbebyggelse
Om framtidens backaplan

Augusti 2021

NYA LOKALER FÖR KÅLLEREDS BIBLIOTEK

I Kållered i Mölndals kommun ritar vi på uppdrag av Skandia Fastigheter nya lokaler för Kållereds Bibliotek.

Biblioteket är i dagsläget beläget några våningar upp i närheten av Kållereds centrum men skall nu flytta ned till markplan och till en mer lättillgänglig och synlig lokal i närheten av torget och järnvägsstationen.

De nya lokalerna är belägna i en befintlig centrumanläggning från sjuttiotalet där det både finns kvaliteter värda att bevara, samtidigt som delar av lokalerna medger goda möjligheter att uppdatera standard och nya funktioner man kan förvänta sig i ett modernt bibliotek

Juni 2021

NYA STEG MOT FRAMTIDEN

Rstudio for architecture tar nya steg mot framtiden genom att tillsätta Sofia Andersson som ny VD. Sofia, som tidigare axlat vice VD-rollen tar över VD-rollen efter grundare John Johanson som styrt Rstudio på ett framgångsrikt sätt i drygt tio år. John tar ett kliv tillbaka i det operativa men kommer  även fortsatt vara en nyckelspelare i strategiska frågor i och med hans fortsatta engagemang som styrelseordförande.

Sofia är arkitekt, utbildad på Chalmers och på arkitektskolan i Århus, och har en mångårig erfarenhet i branschen. Sofias vision för Rstudio är ett ökat kund- och medarbetarfokus kombinerat med en hållbar utveckling.

– Jag ser fram emot att leda ett team som arbetar så hängivet! För att fortsätta utvecklas som företag och nå våra nya mål är det min uppgift att skapa rätt förutsättningar för alla andra att kunna göra ett bra jobb. Det gör jag genom att växelvis engagerat stötta, inspirera och driva, säger Sofia.

Rstudio kompletterar även sin styrelse med Erik Fischer som ny extern styrelseledamot. Erik är fastighetsutvecklare och driver verksamhet i egna bolag, bland annat som konsult åt NCC PD och deras utvecklingsprojekt på Masthuggskajen.  Tidigare har han varit VD på Adapta Fastigheter samt marknadsområdeschef på Platzer och tar med sig kundens perspektiv in i Rstudios styrelserum.

-Vi är övertygade om att Erik kommer, med sitt starka driv inom bygg- och fastighetsbranschens tidiga skeden och processer, vara ett stort tillskott för Rstudio de kommande åren, säger Sofia. Han bidrar med både nya perspektiv och affärsmannaskap. Eriks varma och sociala egenskaper är dessutom en bra match med kulturen vi odlar hos oss med öppenhet och tillit som viktiga ingredienser. Vi är jätteglada att ha honom hos oss, säger Sofia Andersson.

.

Mars 2021

DETALJPLAN FÖR FÅGELSTEN 1:108

Vårt gemensamma utvecklingsprojekt med Stena Fastigheter i Lindome tog i dagarna fart på riktigt då positivt planbeskedet gavs för cirka 200 bostäder i flerbostadshus med tre till sex våningar, samt äldreboende för 60 boende.

Vi har tillsammans med Invinn tagit fram en vision för området, vilken går i linje med kommunens målbild för centrala Lindome, med en hög ambition vad gäller utformning. Vi kommer fortsätta att utreda bebyggelsens struktur, gestaltning och omfattning i dialog med Mölndals kommun under deras arbete med detaljplanen.

19 december 2020

VI RITAR GYMNASIESKOLA I GAMMAL INDUSTRI

 I en del av ett stort industrikomplex med ursprung från 20-talet har vi inrymt ett praktiskt gymnasium på ca 5,000 m². Lokalerna är har en stark industriell karaktär med delar som badar i ljus från tak-lanterniner. Byggnaden är ändamålsenlig för ett praktiskt gymnasium där teori varvas med praktiska moment där generös takhöjd är särdeles lämpliga. I mitten har vi skapat ett torg som kopplar ihop båda planen med en generös trappa. Torget fungerar både som ett uppehållsrum, kaffe och bibliotek.