FISKHAMNEN

Visionen syftar till skapa en ny turistdestination i Göteborg genom att utveckla verksamheten kring färsk fisk och dess hantering inom ett mer koncentrerat område med en ny auktionshall som ett tydligt nav. Tillsammans med nya lokaler svarar den nya Fiskhamnen mot framtidens krav på livsmedelsproduktion i slutna processer. Att verksamheten görs mer kompakt möjliggör uppförandet av ca 400 bostäder.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:

Ramböll/Fiskehamnen
21 000 m²
Göteborg
2011
John R Johanson

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Välen Park

Gulmåran

Forsåker