Frölunda Närsjukvårdcentrum

FNSC är ett unikt projekt med ambitionen att samla flera primärvårds instanser till samma byggnad med gemensam entréhall i direkt anslutning till Frölunda torg köpcentrum. Ambitionen är att underlättar för patienter som besöker flera olika vårdgivare samt att skapa en kontaktyta mot allmänheten som kan befrämja hälsoupplysning mot en bred publik. Rstudio har ansvaret för den yttre gestaltning samt för utformningen av entrehallen och anslutningen mot köpcentrumet.

54 000 m²

2010

Diligentia

Göteborg