SISJÖN – HÖRNTOMTEN

Mixed-use utvecklingsprojekt för handel, kontor och hotellverksamhet. Resultatet blir en förtätning av det befintliga handelsområdet till en ny urban miljö. Tillsammans med fastighetsägare och kommunen har området utformats för att vara en entrepunkt till Sisjön som en helhet.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

Alaska Fastigheter
45000 m²
Göteborg
Carl Birath
Kontor, Retail, Stadsutveckling

RELATERADE PROJEKT RETAIL

Sisjön – Skärsnäppan

Mölndal galleria fasad

Mölndal Galleria

Projekt 3

Projekt 4