SISJÖN – SKÄRSNÄPPAN

Planarbete utfört i Göteborgs snabbaste växande kommersiella område. Projektet innefattar tre stora tomter för handel, kontor och hotellverksamhet. Resultatet blir en förtätning av det befintliga handelsområdet till en ny urban miljö. Tillsammans med fastighetsägare och kommunen har området utformats för att utgöra en långsiktig bas för centrala Sisjöns utveckling.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:

Alaska Fastigheter
– m²
Göteborg
Carl Birath / Thomas Wernersson

RELATERADE PROJEKT RETAIL

Sisjön – Hörntomten

Kongahälla Center

Projekt 3

Projekt 4