KRONOPARKEN

I Karlstads nordöstra del ligger länets största stadsdel Kronoparken. Stadsdelens växte till stor del fram under den senare delen av miljonprogrammet och ligger strategiskt placerat nära universitetet.

Vi har under hösten hjälpt CIAB att ta fram ett visionsprogram för att stärka Kronoparken på en rad områden. Befintliga byggnader får tillägg i form av flera nya våningar med bostäder.  Nya studentlägenheter blandas med traditionella bostäder i en bra mix olika av upplåtelseformer. Torget får ett ansiktslyft med en rad nya lokaler bland annat restauranger och caféer med möjlighet att kunna sitta på torget.

Vår ambition är att rita ett sammanhållet program med ett tydligt avstamp i platsen, vi valde därför att genomgående arbeta med tegel i samtliga byggnader.  Ett vackert och hållbart material som återfinns i många byggnader i området runt torget.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

CIAB
290 Lgh, BTA 23000 m²
Karlstad
Thomas Wernersson
Bostad, Retail, Stadsutveckling

RELATERADE PROJEKT BOSTÄDER

Fågelsten

Lilla Backa

Översikt Gulmåran

Gulmåran

Projekt 4