BRF GRANDALIA, ROSENROT OCH TIGERÖGA

Tre stycken bostadsrättsföreningar med generationsboende finns beläget ovanpå Mölndal Galleria. Det grundläggande idén är att man ska kunna göra boendekarriär inom kvarteret utan att behöva flytta från området. Gemensamt har de tre BRF:erna en gård för odling och gemensamma aktiviteter där man kan umgås över åldersgränserna.

BRF Grandalia: Steg ett boende, det första du tar dig an för att komma in i bostadsmarknaden, bestående av främst ettor och tvåor. Totalt 55 lägenheter.

BRF Rosenrot: 55 plus boende där service finns att tillgå dygnets alla timmar.

BRF Tigeröga: Ett traditionell boende med treor, fyror och femmor.

BESTÄLLARE:
SAMARBETE:
PLATS:
ÅR:
KONTAKT:

Riksbyggen, NCC Building
Krook & Tjäder
Mölndal
2018
Carl Birath

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Äldreboende Göteborg

Välen Park

Gulmåran