FORSÅKER

Tillsammans med Peab har vi gjort ett utvecklingsförslag för stadsdelen Forsåker, gamla Papyrusområdet, i Mölndal. Av 18 förslag blev vi en av 6 utvalda.

Vårt förslag bygger på att utveckla Forsåkersområdet till en stadsdel där den historiska bruksmiljön tillsammans med forsen lyfts fram som det tonsättande i stadsdelens identitet. Genom att bevara ett antal av de gamla fabriksvolymerna och komplettera dessa med en ny stadsmässig bebyggelse kan en ny stadsdel ta form med en unik karaktär.

Först ut är vår tids tillägg till den brokiga, spridda industridelen i nordväst. Denna struktur möter den nya urbana kvarterstaden med en blandning av verksamheter och bostäder. Vidare delas dessa två bebyggelsestrukturer upp i sex olika områden med egna särdrag och uppgifter. Tillsammans bildar dessa en ny stadsdel som känslomässigt knyter ihop området med Mölndals centrum.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:

PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

PEAB
3000 Bostäder
1000 Arbetsplatser
Mölndal
Sofia Andersson
Stadsutveckling, Bostad, Kontor

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Översikt Välen Park

Välen Park

Översikt Gulmåran

Gulmåran

Partille Port