TILLBYGGNAD AV HEDE FASHION OUTLET

Handelsplatsen Hede Fashion Outlet i Kungsbacka har utökats med 15 nya butiker och en helt ny huvudentré. Företaget Stantec har utvecklat gestaltningen, som Rstudio anpassat för att möta lokala förhållanden och förutsättningar. Butikernas småskalighet och de smala gatustråken ger miljön en intim och myllrig karaktär.

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

Via Outlets
2 500 m²
Kungsbacka
Simon Hasselblom
Retail, Stadsutveckling

RELATERADE PROJEKT RETAIL

Kongahälla center fasad visionsbild

Kongahälla Center

Mölndals galleria fasad

Mölndal Galleria

Asecs Jönköping fasad kväll visionsbild

Asecs