Lilla Backa

Lilla Backa kommer att bli en av de första husen i det stora stadsutvecklingsprojektet framtidens Backaplan i Göteborg. Utmaningen är att hantera tre våningar parkering, som skall försörja livsmedelsbutiken i kvarteret bredvid, mot gatan och staden utan att det blir en lång, tråkig fasad.

De grundläggande idéerna är att kvarterets utsida skall vara stadsmässig då den möter staden och skapa en upplevelserik miljö på gatunivå som möter människan. Insidan skall vara varm och trivsam för de boende med material och detaljer som anspelar på träbyggnad och en mindre skala.

Med avstamp i systemhandling från White har Rstudio medverkat i framtagande av en bearbetad systemhandling och förfrågningsunderlag

BESTÄLLARE:
OMFATTNING:
PLATS:
KONTAKT:
AFFÄRSOMRÅDE:

Skandia fastigheter
20 000 m²
Göteborg
Carl Birath
Stadsutveckling, Bostad

RELATERADE PROJEKT STADSUTVECKLING

Översikt Välen Park

Välen Park

Översikt Gulmåran

Gulmåran

interiör lägenhet BRF grandalia, rosenrot tigeröga

Brf Grandalia m.fl.